pyanymuzhik

A khto sprashvaye, na? Vy vsi inoz-zemtsi blya, my vam damo!

My Photo
Name:
Location: Kyiv, Ukraine

Monday, November 01, 2004

Pop-to

T-t bachyw? Pop-to, blya, s Lavry, pyan do chertovoi mamy, blya, z-za rulyom, zastraw zabor-to u wborchoi kom-msy. Pz-zdets! Yaki-to molodi khloptsi z nim. Sho dumayesh - pede? Dosit yakykh tam u Lavry, blin. Yes u tye s-hareta, a? Chtay:

http://www.korrespondent.net/main/105627/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home